Sismik Araştırma Gemisi

23. May / 2017

SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ

Özel sektör kuruluşları veya üniversiteler tarafından derin ve açık denizlerde yapılması planlanan bilimsel ve teknik araştırmalar, denizaltı zemin etütleri, fiber-obtik haberleşme kabloları, doğalgaz ve petrol boru hatları güzergah veya stabilite incelemeleri, mühendislik veya araştırma amaçlı projeler, deprem, iklim değişikliği, deniz kirliliği, ekolojik araştırmalar için gerek duyulan çalışmalar doğrultusunda Sismik Araştırma Gemisi imkanlarından yararlanılacaktır.

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü envanteri için inşa edilmiş Sismik Araştırma Gemisi; 12 m’lik robot denizin 1,5 km derinliğine inerek, maden, doğalgaz, petrol zenginliklerini yüzeye çıkarmaktadır. Ülkemizin petrol ve doğalgaz arama kabiliyetini artıracağı gibi, denizlerimizdeki maden potansiyelinin araştırılması noktasında da yeni ufuklar açacak ve hatta ekipman ve laboratuvar imkanlarıyla Barbaros Hayrettin Paşa’yı geride bırakacağını düşündüğümüz geminin; 120,00 m² alana X-TEND Emniyet uygulaması CARL STAHL Mimari tarafından yapılmıştır.

 

SEISMIC RESEARCH VESSEL

Scientific and technical research planned to be carried out in deep and open waters by the private sector or universities, seafloor surveys, fiber-optic communication cables, natural gas and petroleum pipe line route or stability inspections, engineering or research projects and works necessary for earthquake, climate change, sea pollution and ecologic research shall be done using the abilities of Seismic Research Vessel.

Seismic Research Vessel was built for Mineral Research and Exploration Institute inventory and has a 12 m robot that dives 1.5 km deep into the water to reveal minerals, natural gas and petroleum. The vessel is thought to increase our country’s ability to search for petroleum and natural gas and open new horizons in the researching of the mineral potential of our waters – exceeding Barbaros Hayrettin Paşa with its equipment and laboratory facilities. 120m2 area of the vessel was surrounded by X-TEND Safety application by CARL STAHL Architecture.